Information till föreningens medlemmar

Information till nya medlemmar

Välkommen till BRF Lindhagens Allé! Du som är ny i föreningen bör ha fått ett välkomstbrev i din brevlåda med information och svar på de vanligaste frågorna. Brevet finns även i digital form nedan. Läs igenom det och läs även ordningsreglerna som du också hittar nedan. 

Mer detaljerad information och svar på fler frågor hittar du under 'Bostaden', 'Fastigheten' och 'Föreningen' i menyn på denna hemsida. I din lägenhet finns antagligen också två pärmar (bostadspärmen och skötselpärmen) som den tidigare ägaren ska ha lämnat kvar. I dem hittar du instruktioner och skötselanvisningar för kök, badrum, ventilation, el etc. Även de finns i digital form nedan. Då pärmarna togs fram 2013 är en del information inte längre aktuell. Hemsidan uppdateras däremot kontinuerligt.

Har du frågor som inte är besvarade på hemsidan eller i pärmarna är du välkommen att kontakta styrelsen. Se kontaktuppgifter under 'Kontakt'.

Vänliga hälsningar

Styrelsen


Bifogade dokument